Næste begivenhed:

  • 00 DAGE
  • 00 TIMER
  • 00 MIN
  • 00 SEKUNDER

Nyheder

Pressemeddelelse – se vafo.dk

Categories: Hjemmeside

Pressemeddelelsen som bl.a. er sendt til vafo.dk kan læses her:

vafo

FRIMENIGHEDEN BROEN FORETAGER ÆNDRINGER I ANSÆTTELSER

Frimenigheden Broen i Vejle har foretaget ændringer i ansættelser i menigheden pr. 1. august 2016.
Præst Simon Nielsen, der har virket som menighedens lønnede præst siden september 2013, er pr. 1. august 2016 ansat på fuld tid.
Vi har samtidig ansat Aleksander Asmussen pr. 1. august i en 2-årige projektstilling som menighedsinspirator og lovsangsleder. Ansættelsen er på 20%. Vi ønsker med denne ansættelse, at sætte fokus på opbygning af flere lovsangsbands og værdsætte de frivilliges arbejde i menigheden.
Menigheden har siden opstarten i december 2012 haft en vækst i antallet af medlemmer, så vi i dag er 144 medlemmer, hvor 39 er under 18 år.
Udover forkyndelsen og kirkelige handlinger, er der en del administrative opgaver, og vi er glade for, at menigheden værdsætter menighedsrådets beslutning om at ændre de nævnte ansættelser.
Vi håber, at ansættelsen af Aleksander Asmussen og ændringen af Simon Nielsen’s ansættelsesgrad vil blive til gavn for hele menigheden, og at det vil skabe et øget fokus på menighedens trivsel.
Simon Nielsen er en del af menighedens præsteteam, som også består af 2 ulønnede præster, Sprint Aagaard Korsholm og Robert Bladt. Sidst nævnte har dog orlov de næste 12 måneder.
Ved vores gudstjenester kan vi fra august tilbyde en nyt spor for vores børn. Der har hidtil været mulighed for småbørnskirke og børnekirke i forbindelse med gudstjenesterne, men fremover vil der også være et spor med juniorkirke.
Der deltager gennemsnitlig 150 til vores gudstjenester.
——————————
Frimenigheden Broen er en evangelisk-luthersk frimenighed som afholder gudstjenester i Vejle missionshus på Olgas Vej.
Vi er tilknyttet Indre Mission og med i Evangelisk Luthersk Netværk. Den første gudstjeneste blev afholdt 2. december 2012.
Broens vision er at afholde gudstjenester med bibelglæde, mangfoldighed og livsnær forkyndelse.
——————————
Ønskes der yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte os:
Præst: Simon Nielsen
Formand: Henrik Bergholt
mail: simon@frimenighedenbroen.dk
tlf.: 41 58 41 21
mail: henrik@frimenighedenbroen.dk
tlf.: 20 69 99 31
Hjemmeside: www.frimenighedenbroen.dk