Næste begivenhed:

  • 00 DAGE
  • 00 TIMER
  • 00 MIN
  • 00 SEKUNDER

Nyheder

Information om sygemelding af præst

Categories: Hjemmeside,Main,Præst

Kære menighed!

Vi er kede af at måtte fortælle jer, at vores præst, Simon, er blevet deltidssygemeldt på ubestemt tid. Han
har fået konstateret søvnapnø og afventer nærmere udredning og behandling gennem sygehuset.
Sygemeldingen er på 75 %.

De tilbageværende 25 % vil Simon bruge på at forberede og lede vores gudstjenester (herunder fordele
opgaverne blandt os frivillige), mødes og koordinere med Aleksander og en række andre forefaldende
opgaver.

Præsteteam og menighedsråd vil kalde forkyndere til at prædike ved de gudstjenester, Simon leder.
Simon vil være at træffe på kontoret om onsdagen (tlf. 41 58 41 21) og i kirken om søndagen, når der er
gudstjeneste. Henvendelse om begravelse, sjælesorgssamtaler, nøddåb, eller andre akutte henvendelser
kan ske til Broens hjælpepræster, Sprint (tlf. 23 96 06 58) og Robert (tlf. 26 50 09 08).

Henvendelser om medlemskab rettes til Broens kasserer, Ivan Brosbøl (tlf. 30 65 30 10).

Pga. sygemeldinger er der opgaver, som vil blive nedprioriteret. Simon vil i sygemeldingsperioden kun i
begrænset omfang deltage i MR-møder, præsteteammøder, medlemsmøder og netværksmøder, og han
melder afbud til forkyndelsesopgaver uden for menigheden.

Menighedsrådet vil på vores møde d. 10. oktober drøfte, om vi skal ansætte en vikar for Simon under hans
sygemelding.

Fra menighedsrådets side håber vi på forståelse for Simons og vores situation. For yderligere spørgsmål er I
velkommen til at henvende jer til undertegnede.

På vegne af menighedsråd og præsteteam

Henrik Bergholt
Formand for Broen
mail: henrik@frimenighedenbroen.dk
tlf.: 20 69 99 31