Næste begivenhed:

  • 00 DAGE
  • 00 TIMER
  • 00 MIN
  • 00 SEKUNDER

Begravelse

Hvor kan jeg blive begravet?

– I indviet jord, altså på en kirkegård – fuldstændig ligesom folkekirkens medlemmer. Og du/dine pårørende kan frit vælge, hvilken kirkegård det skal være – igen ligesom for medlemmer af folkekirken.

Er det ikke dyrere?

– Jo, det er dyrere at blive begravet, end hvis man er medlem af folkekirken. Hvor meget dyrere varierer fra sted til sted og alt efter, hvad de pårørende ønsker mht gravsted osv. Broen yder et tilskud til begravelsesomkostningerne for et medlem. For tiden er tilskuddet på 5.000 kr.

Hvad med selve begravelses-handlingen?

– Begravelsen kan ske ud fra det hus, hvor Broen afholder gudstjenester, eller ud fra en af folkekirkens kirkebygninger eller ud fra andre lokaler (fx ens eget hjem). Begravelsen vil blive varetaget af en af Broens præster. Liturgien lægger sig tæt op af folkekirkens. Men naturligvis kan man have særlige ønsker, der kan imødekommes, fx mht. sange og musikledsagelse eller symbolske handlinger.