Næste begivenhed:

  • 00 DAGE
  • 00 TIMER
  • 00 MIN
  • 00 SEKUNDER

Kirkelige handlinger

Er jeres gudstjenester meget anderledes end i folkekirken?

– Tja. De indeholder de samme grund-elementer: sang, bøn, prædiken, nadver, velsignelse (og dåb, hvis der er nogen, der skal døbes den dag). Nu varierer det efterhånden meget fra sognekirke til sognekirke, hvordan gudstjenesten ser ud i praksis. Er du vant til at komme i en lidt utraditionel udgave af en sognekirke-gudstjeneste, vil der måske ikke være den store forskel – bortset fra, at vi hverken har orgel eller kirkekor (men typisk et band). Vi synger både danske salmer og sange og sange på engelsk.

– Den største forskel vil måske opleves i det, at der ofte er adskillige personer fra menigheden, der har en funktion ved gudstjenesten. Det er i hvert fald ikke kun præsten, der siger og gør noget. Stemningen er nok mere uformel end i mange sognekirker – og vi satser på et samvær umiddelbart efter gudstjenesten for alle dem, der har lyst til det, nogle gange kirkekaffe, andre gange kirkefrokost. Nå ja: du vil kigge forgæves efter den sorte præstekjole. Vore præster går i lyse kjoler uden pibekrave :-P.


Hvad koster det at komme i Broen?

– Ikke en krone! Du er velkommen til alle vore gudstjenester uden at det koster dig noget (medmindre du deltager i kirkefrokost eller andre ting, hvor man betaler kaffepenge)! Det er først ved medlemskab, at der stilles krav om betaling.


Hvis jeg melder mig ind i Broen, skal jeg så også melde mig ud af Folkekirken?

– Folkekirken definerer en frimenighed som ”Det trossamfund undenfor folkekirken, der står folkekirken nærmest”. Det betyder, at man ved at være medlem af en frimenighed er medlem af et andet trossamfund end folkekirken. Og folkekirken accepterer ikke dobbelte medlemskaber. Broen sender dog ikke en udmeldelse til folkekirken, når du melder dig ind, det skal du selv gøre. Derfor kan man i praksis være medlem begge steder indtil man selv aktivt melder sig ud. Folkekirken og en frimenighed er meget tæt på hinanden. Derfor er det også ganske naturligt, at man går på besøg hos hinanden: folkekirkemedlemmer er meget velkomne til gudstjenester i Broen og Broens medlemmer kan frit gå til enhver folkekirkegudstjeneste, de vil.


Hvad så med min dåb?

– Hvis du er døbt i folkekirken (eller for den sags skyld i et hvilken som helst andet kristent trossamfund), gælder denne dåb naturligvis også i Broen.
daabsfad-full

Hvad så, hvis jeg eller mit barn skal døbes?

– Det begynder med, at du får en samtale med vores ledende præst, Peter. Her vil I snakke om hvad dåb er, og hvordan det foregår.
– Selve dåben foregår ved en af gudstjenesterne. Vi bruger samme ritual som folkekirken, således at de bibelord, bønner og korstegn, som mange kender fra folkekirken, fortsat er centrale dele af dåbshandlingen. Samtidig er vi frie til at tilføje andre elementer, der kan være med til at forstærke oplevelsen af det store under, en dåb er – fx kan en af fadderne bede højt for barnet og forældrene.
– Vi vil naturligvis selv registrere dåben, så dåben altid kan dokumenteres, hvis man for eksempel vil melde sig ind i folkekirken eller blive konfirmeret der.Hvordan holder man nadver?

– Vi bruger samme liturgi som i folkekirken, så de grundlæggende bibeltekster mm er dem, man bruger i folkekirken. Ligesom i folkekirken får hver enkelt et stykke brød og hver enkelt drikker af et lille bæger (altså ikke noget med at alle drikker af samme bæger). Vi bager selv vores brød og kan derfor bryde brødet i mange små stykker og få den symbolik med, som Paulus skriver om: ”Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød”. 1 Kor 10,16-17. Vi bruger rødvin, fordi det var det, Jesus brugte, da han indstiftede nadveren.


nadver-small
fødselsdagskage


Hvad med konfirmation?

Vi tilbyder konfirmandundervisning og konfirmation ligesom i folkekirken. Du kan læse mere her: http://frimenighedenbroen.dk/hvem-er-vi/kirkelige-handlinger/konfirmation/

Hvad med vielser?

Her er det lidt anderledes end i folkekirken da vi ikke har vielsesmyndighed. Du kan læse mere her: http://frimenighedenbroen.dk/hvem-er-vi/kirkelige-handlinger/bryllup/


Hvor kan jeg blive begravet?

– I indviet jord, altså på en kirkegård – fuldstændig ligesom folkekirkens medlemmer. Og du/dine pårørende kan frit vælge, hvilken kirkegård det skal være – igen ligesom for medlemmer af folkekirken.

Er det ikke dyrere?

– Jo, det er dyrere at blive begravet, end hvis man er medlem af folkekirken. Hvor meget dyrere varierer fra sted til sted og alt efter, hvad de pårørende ønsker mht gravsted osv. Broen yder et tilskud til begravelsesomkostningerne for et medlem. For tiden er tilskuddet på 5.000 kr.

Hvad med selve begravelses-handlingen?

– Begravelsen kan ske ud fra det hus, hvor Broen afholder gudstjenester, eller ud fra en af folkekirkens kirkebygninger eller ud fra andre lokaler (fx ens eget hjem). Begravelsen vil blive varetaget af en af Broens præster. Liturgien lægger sig tæt op af folkekirkens. Men naturligvis kan man have særlige ønsker, der kan imødekommes, fx mht. sange og musikledsagelse eller symbolske handlinger.