Næste begivenhed:

  • 00 DAGE
  • 00 TIMER
  • 00 MIN
  • 00 SEKUNDER

Hvorfor Frimenigheden Broen?

Oprettelse

Efter at en gruppe mennesker igennem længere tid havde holdt møder, hvor de drøftede mulighederne for en frimenighed, blev der den 4. november 2012 afholdt stiftende generalforsamling for menigheden. 2. december 2012 indsatte Evangelisk Luthersk Netværks pastorale vejleder, Børge Haahr Andersen de første to præster: Robert Bladt og Carsten (Sprint) Poulsen. 1. september 2013 blev Simon Nielsen ordineret og indsat som første lønnede præst i Broen af Evangelisk Luthersk Netværks pastorale vejleder, Børge Haahr Andersen.


Gudstjenester

Broens vision er at afholde Gudstjenester med bibelglæde, mangfoldighed og livsnær forkyndelse:

Bibelglæde

– fordi vi har tillid til, at Bibelen er et ord fra Gud, der møder os med budskabet om syndernes forladelse ved tro på Jesus.

Mangfoldighed

– fordi vi vil give menigheden medejerskab i gudstjenesten gennem inddragelse og nådegavebaseret tjeneste.

Livsnær forkyndelse

– fordi vi vil formidle Guds budskab i en mangfoldighed af former (fx. prædiken, sang, vidnesbyrd, drama, kunst) som tager aktuelle og personlige spørgsmål alvorligt.


to glade drenge

Frihed

Vi er en fri-menighed. Selv om vi ser det som afgørende at stå i netværk med andre, som beskrevet her, er det også afgørende for os at være en selvstændig menighed, der ikke er underlagt fx folkekirkens ledelse. Vi ønsker frihed til at forme vore gudstjenester ud fra vore egne visioner.


Medlemskab

Vi elsker gæster! Du er hjertelig velkommen til vore gudstjenester, selv om du ikke er medlem. Hvis du deler vores grundlag og visioner, er der mange fordele ved, at du bliver medlem:

  • Du får indflydelse bl.a. gennem valg til menighedsrådet.
  • Du kommer på vores medlemskursus.
  • Du har ret til at bruge præsterne til fx sjælesorg.

Folkekirkens principielle holdning er, at du skal melde sig ud af den, hvis du melder dig ind i en frimenighed. Du kan stadig komme til ved folkekirkens sognegudstjenester (som gæst) og du kan stadig blive begravet på en kirkegård til sin tid.


Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem af Frimenigheden Broen? Kontakt Broens præst, Peter, så vil du blive tilbudt en uforpligtende samtale. For at blive medlem, skal du være døbt med den kristne dåb. Er du endnu ikke døbt, er du også velkommen til at kontakte Peter og få en snak om dåb. Du kan kontakte Peter på mail: peter@frimenighedenbroen.dk eller telefon: 53 82 19 45.


Til toppen