Næste begivenhed:

  • 00 DAGE
  • 00 TIMER
  • 00 MIN
  • 00 SEKUNDER

Hvem er vi?

Vil du være med at støtte os?

En frimenighed i Vejle

Frimenigheden Broen er en frimenighed i Vejle tilknyttet Indre Mission. Dette betyder, at vi holder vores gudstjenester i Vejle Missionshus (Olgas Vej 14). Vi har de samme bekendelsesskrifter som folkekirken og har tilsluttet os Evangelisk Luthersk Netværk (ELN). Dermed har vi også tilsluttet os “Odenseerklæringen”, der er en aktualisering af, hvad det vil sige at have Bibelen og de lutherske bekendelser som grundlag.

At være en frimenighed betyder blandt andet, at vi ikke er underlagt folkekirkens ledelse. Dette giver os en frihed til at udforme vore gudstjenester efter vores egne visioner og ideer.