Næste begivenhed:

  • 00 DAGE
  • 00 TIMER
  • 00 MIN
  • 00 SEKUNDER

Nyheder

Forbøn til gudstjenesten

Categories: Main

Menighedsrådet og præsterne har i længere tid haft et ønske om at Frimenigheden Broen kunne tilbyde personlig forbøn under gudstjenesterne. På sigt ville det være godt hvis vi kunne tilbyde forbøn til hver gudstjeneste, men dette er i øjeblikket ikke realistisk.

Planen er at der under nadveren skulle være et team af forberede som har tid til at lytte, tage en lille snak og bede.

Hvis du kunne tænke dig at være med til at bede for andre eller måske være med til at koordinere sådan et team kan du henvende dig til vores præst Simon.